Site Overlay

לעולם יש מוטיבציה להיגמל מהגז הרוסי, וזה משרת את תעשיית הגז הישראלית

Ynet, אפריל 2022

אירופה מבקשת לתפוס שתי ציפורים במכה: להפסיק את מימון המתקפה של פוטין, ולצמצם שימוש בדלקים מאובנים כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים. וישראל? לא רק שבכל הקשור לייבוא נפט ופחם מרוסיה העסקים כרגיל, אלא שהיא רואה במצב הזדמנות להצטרף למועדון ספקיות הגז הפוסילי. משרד האנרגיה: גז טבעי מישראל למעשה יעזור לאירופה כי הוא פחות מזהם

קראו עוד