Site Overlay

המעבר לגז טבעי: את המחיר ישלמו הדורות הבאים

גליליאו, מאי 2015

האם המעבר של משק האנרגיה הישראלי לגז טבעי הוא אכן דבר חיובי? מתברר כי בעולם מתגברים הקולות הקוראים לגמילת האנושות מכלל הדלקים הפוסיליים

קראו עוד